Türk insanının yeni profili

14 Haziran 2008 0 Yazar: Şükrü KAYA

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan, Amerikan araştırma kuruluşu The International Republican Institute tarafından iki ay önce yapılan Türk insanının değişen profili ile ilgili anket sonucunu köşesine taşıdı

————————————————————————————

KADIN hastalara erkek doktorların bakması rahatsız etmiyor.

Ama, çalışma arkadaşlarından birinin cüppeli ve şalvarlı olması da rahatsız etmiyor.

Bir bakan eşinin türbanlı olması, okullarda öğretmenlerin, hastanelerde kadın doktorların, üniversitelerde kız öğrencilerin türbanlı olmalarının rahatsız etmediği gibi.

Dillerde dolaşan slogan, Türkiye değişiyor, toplum değişiyor. Hangi yönde ve nasıl değişiyor? Değişimin göstergesi ne?

AKP iktidarıyla birlikte pek çok şey değişiyor. Ve ortaya yeni bir profil çıkıyor. Ortalama Türk insanının profili. Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasal iktidarın yaratamadığı yeni bir profil. Sosyolojik açıdan çok önemli bir dönüşüm.

Karşımızda yeni hayat tarzı, bakışı ve alışkanlıklarıyla yeni bir insan profili var.

Amerikan araştırma kuruluşu The International Republican Institute tarafından iki ay önce yapılan anket bu değişimin ana hatlarını sergiliyor.

ÜÇ TEMEL DURUŞ

Yeni Türk insanı, geçmişe göre, kendisini:

Daha dindar, daha milliyetçi, ama merkezde görüyor.

Bu toplumun tümü için geçerli değil. Ama, belli bir çoğunluk ya da yeni insanın en fazla toplandığı yer bu üç alan.

Örneğin, halkın yüzde 36’sı kendisini tamamen dindar kabul ediyor. Şimdiye kadar böyle bir oran yok. Kaldı ki, yüzde 36 dışında kalanlarda da, dini inanış ağır basıyor.

Halkın yüzde 50’si kendisini daha milliyetçi görüyor. Gerçi, milliyetçilikten ne anlıyor, o ayrı ve bilinmiyor. Ama, kendisini milliyetçi görüyor. Çapraz sorularda, MHP’ye hiç yüz vermediğine göre, farklı bir milliyetçilik.

Siyasal yelpaze merkez ağırlıklı. Halkın yüzde 27’si kendisini merkezde görüyor. Merkez yüzde 23’ten yüzde 27’ye yükseliyor.

Kendisini sağda görenler ise, yüzde 28’den yüzde 22’ye geriliyor.

Kendisini solda görenlerde yüzde 1’lik artış var, son oran yüzde 11.

Daha dindar, daha milliyetçi, ama merkezde duruş. Çelişkili bir profil. Ama, yansıyan profil. Ayrıntılı incelemek gerek.

AB İLE REFAH

Yeni profil, yüzde 56 çoğunlukla AB’den yana. Hatta, AB için halk oylaması yapılsa, yüzde 61 AB üyeliği için oy kullanıyor. Buradaki ayrıntı farklı.

AB’yi istiyor, çünkü her üç kişiden biri, AB üyeliği ile birlikte, hayat pahalılığının düşeceğine, işsizliğin azalacağına, ekonomik gelişmenin artacağına inanıyor.

Serbest dolaşım ikinci, Türkiye’nin uluslararası gücünün artması üçüncü, demokrasinin gelişme beklentisi dördüncü sırada. Asıl ekonomi.

DÖNE DOLAŞA EKONOMİ

Yeni Türk insanı Güneydoğu’da yaşanan terörü başlıca iki etkene bağlıyor.

Yabancı devletlerin Türkiye’yi bölmek istemeleri ve bölgenin geri kalmışlığı.

Araştırmaya genel olarak bakıldığında, iki temel olgu var.

1- Türkiye’de yeni bir insan profili ortaya çıkıyor.

2- Sen, ben, o neyi konuşursak konuşalım, temel sorun ekonomi, halkın gündemi ekonomi. AB’den teröre kadar ve kendi günlük yaşamı varsa yoksa, ekonomi.

Bu, hem iktidarın, hem muhalefetin rehberi. Ekonomik çıkış, reçete, umut yoksa, bir araba dolusu laf çöpe gidiyor.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9178679.asp?yazarid=91&gid=61&sz=3203