Etiket: PHP satır sonu

PHP’de satır sonu

05 Nisan 2011 0

Bir metin içindeki satır sonu karakterlerini HTML kodlarına dönüştürmek için nl2br() fonksiyonu kullanılır. nl2br() fonksiyonu karakter dizisi içindeki bütün satırsonu karakterlerinin yerlerine ‘<br />’ veya ‘<br>’ yerleştirilerek elde edilen karakter dizisini döndürür. Formlarda ‘<textarea>’de etiketi içinde yazı yazarken enter tuşuna basılmışsa bunu da satır sonu olarak algılayıp ‘<br />’ veya ‘<br>’ dönüştürür.

Yazar: Şükrü KAYA