PhpMyAdmin Kurulumu (Veya PhpMyAdmin Hatası Giderme)

08 Nisan 2008 2 Yazar: Şükrü KAYA

PhpMyAdmin MySql kullanmak için güzel bir web yazılımı. Yalnız sağlıklı çalışabilmesi için “php.ini” dosyasında ve “config.inc.php” dosyasında bazı ayarlamalar yapmak gerekiyor. “php.ini” dosyasıPHP bilgisayar kurulduğunda kopyalanan bir dosyadır. “config.inc.php” dosyası ise PhpMyAdmin yazılımının ayarlarının bulunduğu dosyadır. PhPMyAdmin içinde bu dosyayı hazırlamak için bir örneği bulunur bu örnek dosyanın adı “config.sample.inc.php”tir. Bu örnek dosyanın “config.inc.php” adında bir kopyasını aynı klasöre (PhpMyAdmin klasörüne) kaydedin.

“php.ini” dosyasında aşağıdaki ayarların yapılmış olduğunu kontrol edin. PHP’nin C:PHP altına kurulduğu varsayılarak anlatılmıştır. Eğer siz PHP’yi C:PHP klasörü dışında bir klasöre kurduysanız. Değişiklikleri ona göre yapınız.

MySql’in çalışabilmesi için “php.ini” dosyasında aşağıdaki 2 satırın mutlaka bulunması gerekir. “php.ini” dosyasında “extension_dir”ı bulun başındaki “;” işaretini silin ve aşağıdaki gibi değiştirin. Ayrıca “php.ini” dosyasında “Dynamic Extensions” bölümünü bulun. Bu bölümün altına ikinci satırı ekleyin ve dosyayı kaydedin. MySql’in çalışabilmesi için aşağıdaki 2 satırın eklenmesi gerekiyor. Burada son olarak “php_mysql.dll” dosyasının “C:PHPext” klasöründe olması gerekiyor.
extension_dir = “C:PHPext”
extension=php_mysql.dll

“C:PHP” klasörü altında “session” isimli bir klasör oluşturun ve “php.ini” dosyasında “session.save_path” ifadesini bulun, başındaki “;” işaretini kaldırın ve aşağıdaki gibi değiştirin ve kaydedin:
session.save_path=”C:phpsession”

PhpMyAdmin bazen çalışsa bile “Mbstring uzantısı olmadan phpMyAdmin karakter dizgilerini doğru olarak bölemez ve bu beklenmedik sonuçlar doğurabilir.” hatası verebiliyor. Bazen de “mcrypt uzantısı yüklenemiyor. Lütfen PHP yapılandırmanızı kontrol edin” hatasını verebiliyor. Bu hataları engellemek için yine “php.ini” dosyasında “Dynamic Extensions” bölümünde aşağıdaki tanımlamaların yapılıp kaydedilmesi ve “php_mbstring.dll” ile “php_mcrypt.dll” dosyalarının da “C:PHPext” klasörüne kopyalanması gerekiyor.
Ayrıca “php_mcrypt.dll”in aktif hale gelebilmesi için “C:PHP” dizini içindeki “libmcrypt.dll” dosyasının “C:WINDOWSSYSTEM32” dizini içine kopyalanması gerek.

extension=php_mbstring.dll
extension=php_mcrypt.dll

“php_mbstring.dll” dosyasıyla ilgili olarak, bazen php_exif.dll dosyası hatası veriyor. “php_exif.dll” dosyası extensions klasöründe bulunmasına rağmen bu hata mesajını alabilirsiniz. Bu hata “php_exif.dll” dosyasının “php_mbstring.dll” dosyasından önce yüklendiğinde alınır. Bir başka deyişle;  php.ini dosyasında “Dynamic Extensions” bölümünde “php_exif.dll” dosyası “php_mbstring.dll” dosyasından sonraya yazılmalıdır.

extension=php_mbstring.dll
extension=php_mcrypt.dll
extension=php_exif.dll

gibi.

Son olarak da PhpMyAdmin yazılımının config.inc.php ayarlar dosyasında aşağıdaki düzenlemenin yapılması gerek. “$cfg[‘blowfish_secret’] = ‘ ‘;” bulun tırnaklar arasına rastgele sayı ve harfler yazın kaydedin:
$cfg[‘blowfish_secret’] = ‘ba17c1ec07d65003’; //Tırnaklar arasına buradaki gibi rastgele sayı ve hafrler girin.