PHP’de satır sonu

05 Nisan 2011 0 Yazar: Şükrü KAYA

Bir metin içindeki satır sonu karakterlerini HTML kodlarına dönüştürmek için nl2br() fonksiyonu kullanılır.
nl2br() fonksiyonu karakter dizisi içindeki bütün satırsonu karakterlerinin yerlerine ‘<br />’ veya ‘<br>’ yerleştirilerek elde edilen karakter dizisini döndürür.

Formlarda ‘<textarea>’de etiketi içinde yazı yazarken enter tuşuna basılmışsa bunu da satır sonu olarak algılayıp ‘<br />’ veya ‘<br>’ dönüştürür.

Kullanımı:
nl2br ( karakter_dizisi [, true ] );
XHTML uyumlu etiket kullanılıp kullanılmayacağını belirler (TRUE öntanımlıdır), TRUE kullanıldığında satır atlama etiketi XHTML uyumlu yani ‘<br />’ şeklinde olur.

Örnek:
nl2br(“Derviş Yunus bu sözü,n Eğri büğrü söyleme,n Seni sigaya çekern Bir molla kasım gelir.”);

Ekran Çıktısı:
Derviş Yunus bu sözü,
Eğri büğrü söyleme,
Seni sigaya çeker
Bir molla kasım gelir.

Sayfa Kaynağı:
Derviş Yunus bu sözü,<br />
eğri büğrü söyleme,<br />
seni sigaya çeker<br />
bir molla kasım gelir.