CKEditor ve KCFinder Dosya Yöneticisi Entegrasyonu

23 Mayıs 2016 2 Yazar: Şükrü KAYA

CKEditor kurulumu yazımızda, CKEditor kurulum anlatılmıştı. Bu yazıda CKEditor ve KCFinder dosya yöneticisi entegrasyonu anlatılacaktır.

CKEditor’de resim ögesi eklenmek istendiğinde, resim linki eklenerek bu yapılabilmektedir. CKEditor kendi sunucumuza resim yükleme desteği vermemektedir. KCFinder, CKEditor resim ekleme arayüzünde sunucumuza ulaşabilmemizi sağlıyor.

  1. KCFinder paketi indirilir ve Sıkıştırılmış paket içinden kcfinder klasörü çıkartılır, bu klasör sunucuda çalıştırılacak klasöre kopyalanır. (Örneğin: http://localhost/Editor klasörü içine)
  2. KCFinder’in dosyaları kopyalayacağı klasör oluşturulur. (Örnek: http://localhost/Editor/Yuklemeler). Bu klasör varsayılan olarak /kcfinder/upload/ şeklindedir. Yükleme klasörünün yazılabilir özellikte olması gerekir. Linux işletim sisteminde chmod 0777 olarak ayarlanmalıdır.
  3. KCFinder’in ekleneceği editörde (CKEditor) KCFinder’in ayarlamaları yapılır. KCFinder ayarları ilişkisel dizi olarak düzenlenen kcfinder klasörü içindeki conf/config.php dosyasında bulunur. Dizinin anahtarları ayarların isimleridir.
    1. Yükleme klasörü ayarlanır ‘uploadURL’ => “../CKEditorYuklemeKlasoru” , Eğer oturum kontrolü yapılmayacaksa bu ayar yeterlidir.
    2. CKEditor içindeki config.js dosyasına aşağıdaki ayarların girilmesi gerekir. Bu ayarlarda KCFinder’in config.js dosyasına göre konumu klasör yolu olarak doğru ayarlanmalıdır. Aşağıdaki örnekte kcfinder klasörü CKEditor’ün config.js dosyasına göre bir üst seviyededir. Bir başka ifade ile ckeditor klasörü ile kcfinder klasörü aynı klasör içindedir.
config.filebrowserBrowseUrl = 'kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=files';

config.filebrowserImageBrowseUrl = 'kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=images';

config.filebrowserFlashBrowseUrl = 'kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=flash';

config.filebrowserUploadUrl = 'kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=files';

config.filebrowserImageUploadUrl = 'kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=images';

config.filebrowserFlashUploadUrl = 'kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=flash';

CKeditor-KCFinder-Oturum_Kontrolu_Ornegi